محمد جنتی

  • کارشناس پشتیبانی
  • مدرس دوره‌های مالی و نرم‌افزاری شرکت همکاران سیستم