• کارشناس ارشد امنیت اطلاعات
  • بیش از 12 سال سابقه تدریس در زمینه نرم‌افزارهای گرافیکی