مدرس طراحی سایت و فول استک با 8 سال سابقه برنامه نویسی و 6 سال سابقه تدریس در موسسات معتبر بین المللی و 10 سال سمت مسئول بخش it در اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی و 1 سال در شرکت Nexcon در مونیخ آلمان به عنوان برنامه نویس وب و در حال حاضر به عنوان توسعه دهنده وب با شرکت فراکوچ