• عکاس و مدرس در سبک پرتره و فشن
  • عکاس برتر در مسابقات جهانی در سال‌های 2020 و 2021
  • کسب جایگاه هفتم جهانی و دوم کشوری در سبک پرتره