مهندس مرجان حیدری

  • کارشناس عمران و کارشناس ارشد معماری
  • مدیرعامل شرکت آمودسازه امین آرا
  • مدرس دوره‌های کارآفرینی در معماری