• کارشناس ارشد معماری
  • 6 سال مدرس رشته معماری در دانشگاه
  • 6 سال رئیس هیئت مدیره شرکت مجری ذی صلاح
  • 18 سال مدرس رشته معماری و رشته طراحی داخلی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش
  • 14 سال مربی نقشه‌کشی سازمان فنی و حرفه‌ای استان خراسان رضوی