• دارای مدرک RELIANCE فرانسه
  • کسب مقام اول کشوری در دهمین مسابقه مهارت‌های هنری در رشته طلا و جواهرسازی
  • کسب رتبه دوم در کسب و کار برتر مشهد