• بنیان‌گذار آکادمی حسبید
  • مدرس دانشگاه
  • مدرس و مشاور مالی و مالیاتی
  • مدرس رسمی سازمان فنی و حرفه‌ای