مدرس ارز های دیجیتال

فعال در حوزه کریپتو کارنسی از سال 97

برگزاری 31 دوره جامع حضوری کریپتوکارنسی برای بیش از 270 نفر