تاریخ شروع

6:00 ق.ظ

جمعه - 1400/07/30

تاریخ پایان

12:00 ب.ظ

سه شنبه - 1400/10/07

آدرس

مشهد – دندانپزشکان 4 – پلاک 18

نسخه جدید

به زودی ورکشاپ طراحی مینیمال فضای سبز در مجتمع فنی تهران برگزار خواهد شد.